Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Zaszczepianie
Prezentacja projektu studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

  • Zaszczepianie

Stowarzyszenie Otwarty Jazdów zaprasza na prezentację dokumentacji akcji „Zaszczepianie”.

Szczepienie polega na ścisłym złączeniu rośliny lub jednej czy kilku jej części nazywanych zrazem, z inną rośliną – przyszłym dostawcą pokarmów, zwaną podkładką. Po zrośnięciu się ich powstaje jeden organizm roślinny. Szczepienie to proces długotrwały. Nowe części, zrastając się z rośliną, zachowują jednak swój pierwotny charakter.

W wybranych punktach stolicy zaszczepione zostały zrazy kilku odmian jabłoni pochodzących z różnych stron Polski. Zrastanie i szczepienie jest tu metaforą zrastania się powojennej Warszawy. Dźwignięcie miasta z gruzów było możliwe dzięki napływowi nowych osób oraz przejmowaniu do odbudowy materiałów z innych miast. Warszawa jest miastem złożonym z fragmentów innych miejscowości. 

Miejsce wybrane na realizację projektu nie jest przypadkowe. Kolonia Domków Fińskich była jednym z miejsc złączonych z historią odbudowy Warszawy. To także teren skarpy, której zielona linia – długie centrum stolicy – stanowiła planowy przedmiot ochrony w ramach rekonstrukcji miasta. 

Projekt powstał we współpracy ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.