Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Warszawiacy oprowadzają
Po wystawie „Spór o odbudowę" oprowadza Maria Sołtys

  • Warszawiacy oprowadzają
    Architekci nad projektem Trasy W-Z, fot. A. Funkiewicz, dzięki uprzejmości Muzeum Warszawy

Podczas sobotniego spaceru po wystawie „Spór o odbudowę” architektka Maria Sołtys - reprezentująca Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich - opowie o planach urbanistycznych, które są pierwszym etapem przygotowania inwestycji miejskich.

Należą one do zewnętrznych uwarunkowań dla projektów inżynieryjnych i architektonicznych, gdyż określają kierunki i regulują zasady rozwoju przestrzennego miasta, a w przypadku zniszczenia wojną - jego odbudowy. 

Zaledwie 30 lat dzieli plany odbudowy m.st. Warszawy ze zniszczeń po II wojnie światowej od pierwszego zadania planistycznego powierzonego przez Zarząd Miasta pod okupacją niemiecką w 1916 roku Kołu Architektów przy Stowarzyszeniu Techników. Pracę tę poprzedziło doświadczenie przy sporządzaniu planu odbudowy dla zburzonego u progu Wielkiej Wojny w sierpniu 1914 roku Kalisza. Studia wstępne i szkic planu regulacyjnego m.st. Warszawy wykonany został według zasad, które merytorycznie do dziś obowiązują w planowaniu przestrzennym. 

Pierwszym krokiem było i jest rozpoznanie stanu istniejącego – 100 lat temu miasta zdewastowanego polityką zaborcy oraz zniszczeniami wojennymi i polityką kontrybucyjną okupanta. Patrząc z perspektywy planistycznej – spór o odbudowę w Warszawie rozpoczęto w 1916 roku.