Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Uczyć się od miasta
Część czwarta – miasto

  • Uczyć się od miasta
    Warsztaty „Uczyć się od miasta” organizowane przez Inicjatywę TERAZ.

„Chyba każde, dowolnie wybrane miasto posiada społeczny obraz, który jest wynikiem częściowego pokrywania się wielu obrazów indywidualnych” (K. Lynch). Zbiorowy obraz miasta jest tym pełniejszy, im lepiej znamy sposób, w jaki postrzegają je poszczególne osoby czy grupy.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką miejską (niezwiązane zawodowo z projektowaniem) na cykl warsztatów „Uczyć się od miasta”. Ich uczestnicy wcielą się w rolę architektów i zmierzą z wyzwaniem, jakim jest kształtowanie miasta na wszystkich jego poziomach – począwszy od mieszkania, poprzez budynek i jego okolice, aż po Warszawę w całej jej złożoności. Cały cykl warsztatów zostanie zakończony utworzeniem Manifestu Warszawiaka, na który złożą się „postulaty projektowe” wypracowane podczas poszczególnych spotkań.

Po warsztatach poświęconych mieskaniu, budynkowi i okolicy, czwarte, ostatnie, warsztaty poświęcone będą miastu jako całości i będą podsumowaniem całego cyklu.

Zobacz także: