Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Rewolucja czy trwanie?
Debata o edukacji architektonicznej

  • Rewolucja czy trwanie?
    Studenci maszerują ulicami Rzymu z tarczami imitującymi okładki podręczników w proteście przeciwko reformom uniwersytetu. Rzym, 2010. Fot. AFP Photo/Alberto Pizzoli. Dzięki uprzejmości AFP Agence France-Presse

Historie zebrane na wystawie „Radykalne nauczanie” prezentują te momenty w powojennej edukacji architektonicznej, które przez podważanie podstawowych założeń doprowadzały do rewolucji w obrębie dyscypliny.

Podczas debaty zostanie postawione pytanie o znaczenie tych eksperymentów dla pola edukacji – czy dla nauczania istotniejsze jest kontynuowanie istniejących metod i idei czy ich nieustanne podważanie? Jak szkoły odnajdują się po rewolucjach? Jak odbudowują się po nich, na nowo ksztaltując swoje programy? Jak w tym kontekście wygląda polska edukacja architektoniczna – do jakich tradycji się odwołuje? Jakie były przełomowe dla niej momenty? Czy dziś warto wrócić do jakichś jej doświadczeń? Czy dziś potrzebuje rewolucji? 

Zobacz także: