Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Redagowanie architektury
Rozmowa Adama Mazura, Jakuba Certowicza, Tomasza Fudali o fotografii architektury

  • Redagowanie architektury
    Jakub Certowicz, fragment instalacji prezentowanej na wystawie „Spór o odbudowę”, Bez tytułu (Nowy Świat), 2015

Czy za pomocą medium fotografii można skutecznie analizować architekturę, która w wielu przypadkach bywa nośnikiem polityki historycznej? W jaki sposób poprzez serie obrazów rekonstruować opowieść o mieście, jakim dzisiaj jest Warszawa?

Spotkanie dotyczące „redagowania” architektury skupiać się będzie na specyfice fotografii architektonicznej oraz jej potencjale do wytwarzania ikonografii współkształtującej zbiorową opowieść o tkance miasta. Punktem wyjścia do rozmowy będzie prezentowany na wystawie „Spór o odbudowę” portret ulicy Nowy Świat - instalacja przygotowana przez Jakuba Certowicza. 

Zobacz także: