Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Otwarcie wystawy
„Radykalne nauczanie. Odbudowa edukacji architektonicznej”

  • Otwarcie wystawy
    Pawilon wystawowy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, fot. B. Stawiarski

Po wykładzie prof. Beatriz Colominy zapraszamy na otwarcie wystawy „Radykalne nauczanie. Odbudowa edukacji architektonicznej” w pawilonie wystawowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

„Radykalne nauczanie” prezentuje szereg intensywnych, choć krótkotrwałych eksperymentów pedagogicznych, które odegrały kluczową rolę w kształtowaniu dyskursu i praktyki architektonicznej w drugiej połowie XX wieku. Te eksperymenty kwestionowały i redefiniowały pole architektury. Były radykalne w dosłownym znaczeniu łacińskiego słowa radix (korzeń), jako podstawy lub pochodzenia czegoś. Ta globalna sieć nowych sposobów nauczania wstrząsała fundamentami dyscypliny i podważała leżące u jej podstaw założenia, zamiast je wzmacniać lub rozpowszechniać. Radykalne programy okupowały, obalały lub odrzucały tradycyjne instytucje edukacyjne, wywierając długotrwały wpływ. Wiele dzisiejszych działań na polu edukacji architektonicznej opiera się na modelach wprowadzonych przez te eksperymenty.

„Radykalne nauczanie” to „otwarte archiwum”, które zachęca do debaty na temat historii i przyszłości edukacji architektonicznej. Wystawa, pomyślana jako interaktywna platforma, zawiera teksty, faksymile, oryginalne publikacje i dokumenty dotyczące nauczania, archiwalne filmy oraz elementy tzw. rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality).