Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Oprowadzanie
Po wystawie „Radykalne nauczanie”

  • Oprowadzanie
    Widok wystawy „Radykalne nauczanie” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Fot. B. Stawiarski

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na bezpłatne oprowadzania po wystawie „Radykalne nauczanie”.

„Radykalne nauczanie” to trwający od trzech lat projekt badawczy prowadzony przez Beatriz Colominę i doktorantów Szkoły Architektury Uniwersytetu Princeton. Do tej pory złożyły się na niego seminaria, wywiady, badania archiwalne i wykłady gościnne, w których uczestniczyło prawie 80 badaczy z ponad 20 krajów. W tym i podobnych projektach prowadzonych w ramach studiów doktoranckich Princeton, historia i teoria architektury są nauczane i praktykowane jako eksperyment sam w sobie, sprawdzając możliwość wspólnej pracy w dziedzinie, która zwykle jest postrzegana jako pole indywidualnych badań.

Zbiegająca się ze 100-leciem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i prezentowana w pawilonie wystawowym szkoły wystawa to „otwarte archiwum” 74 przypadków, które stanowią zachętę do debaty na temat historii i przyszłości edukacji architektonicznej. Prezentacja, rozumiana jako interaktywna platforma, zawiera teksty, faksymile, oryginalne publikacje i dokumenty dotyczące nauczania, archiwalne filmy w rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality).