Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Jak pracować z ruinami? Ekologia miejska jako narzędzie interwencji
Warsztaty z Robertem Ungarem

  • Jak pracować z ruinami? Ekologia miejska jako narzędzie interwencji
    Kolektyw Onya, „Uprawiaj. Buduj. Zrób To Sam”. Instalacja ogrodowa i przewodnik wideo po miejskich mikro-ekologiach. Musraramix Art Festival 2015, Jerozolima, Izrael

Dychotomia między miastem a naturą jest głęboko zakorzeniona. Dzikie systemy ekologiczne, kontrolowane prawami natury, stanowią zestaw zasad całkowicie odrębny od zaplanowanego, ukulturalnionego i stworzonego przez człowieka miasta.

Jednakże miasto posiada swój własny system ekologiczny, a w jego ramach ewoluują nowe prawa naturalne. System ten generuje budzące nasze zatroskanie odpady, które mogą również być traktowane jako część obiegu i służyć nam jako jeden z zasobów.

W systemie tym dysponujemy również zasobami ludzkimi. Energia i zainteresowania, talent i mądrość, czekają na odkrycie i skłonienie do działania. Ludzie uwielbiają wiedzieć. Chcą mieć wpływ. Kiedy działają, pokazują swoje najlepsze oblicze. W tym miejscu styka się społeczność i ekologia; to tu powstaje przestrzeń publiczna i tworzą się oddolne inicjatywy.

Podczas warsztatów przefiltrujemy miasto pod kątem dostępnych zasobów i zastanowimy się, wspólnie ze zwykłymi użytkownikami ulic - nasyzmi przyszłymi klientami - nad sposobami okiełznania tego niewykorzystanego potencjału dla dobra publicznego. 

Robert Ungar – architekt, artysta, aktywista, projektant, manadżer, nauczyciel, rolnik, zajmuje się wszystkim po trochu. Jest siłą sprawczą kolektywu Onya oraz inicjatorem projektu „Następna stacja". 

Kolektyw ONYA, skupiający projektantów, architektów i aktywistów, zajmuje na poły opuszczone pomieszczenia centralnego dworca autobusowego w Tel Awiwie. Grupa zainicjowała projekt "Następna stacja" w ramach międzynarodowej wystawy "Worldwide Storefront" odbywającej się w galerii Storefront for Art and Architecture.

Projekt „Następna stacja" obejmował ponad 30 kulturalnych i rolniczych interwencji ze strony architektów, rolników, gospodarstw rolnych, artystów i poetów, którzy prezentowali konceptualne lub demonstartywne działania przestrzenne na polu „agro-punktury" w holach i przejściach ogromnego, brutalistycznego centralnego dworca autobusowego w Tel Awiwie.

Poprzez tworzenie przestrzeni uwzględniających skalę ludzką oraz interwencje ukierunkowane na społeczność, grupa otwiera alternatywne kanały myślenia dotyczące przyszłości opuszczonych przestrzeni publicznych, korzystając z ponownie wprowadzonych do obiegu zasobów oraz elementów naturalnych. Wiele z tych interwencji przetrwało po dziś dzień, a kolektyw kontynuuje swoje działania poprzez pracę ze społecznościami i organizację wydarzeń kulturalnych.

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.