Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Edukacja


Poniżej można zapoznać się z ofertą zajęć skierowaną do uczniów liceów.

Cały naród buduje swoją stolicę: mity i paradoksy odbudowy Warszawy

W codziennych rozmowach i wspomnieniach warszawiacy często przywołują „złote czasy” stolicy.  Porównuje się Warszawę przedwojenną z tym, co zostało odbudowane po zbombardowaniu miasta. Jak naprawdę wyglądał proces odbudowy Warszawy i kim byli jego główni aktorzy? Z jakimi problemami i dyskusjami się mierzyli? Bliskie spotkania z wybranymi wątkami powojennej historii miasta rzucą dodatkowe światło na narosłe wokół odbudowy mity. Postaramy się wspólnie odkryć, że nasze wyobrażenia o tym „jak było” często bywają wyjątkowo upraszczające. 

Czytanie przestrzeni: miasto, urbanistyka, architektura

Architektura, jako sztuka kształtowania przestrzeni, posiada własny język. Punktem wyjścia dla zajęć jest założenie, że proces oglądania budynku można przyrównać do procesu czytania. Ten drugi możliwy jest tylko wówczas, kiedy znamy podstawowe elementy i zasady języka. Jak funkcjonuje język architektoniczno-urbanistyczny? Co budowle i założenia miejskie mówią nam o zleceniodawcach i o projektujących architektach? W jaki sposób pomysły, plany i debaty wokół powojennej odbudowy Warszawy stanowią dla nas źródło historyczne? 

Gospodarowanie przestrzenią publiczną: zmienne wizje miasta w czasie

Warszawa to nie tylko rozwijająca się na przestrzeni wieków metropolia, ale również miejsce ścierania się interesów różnych grup społecznych. Miasto to żywa tkanka łącząca w sobie pespektywę mieszkańców, architektów, urbanistów, władz, urzędników i wielu innych podmiotów. Zajęcia poświęcone będą miastu właśnie z perspektywy działań społecznych, stawianych postulatów oraz możliwości i ograniczeń ich realizacji. Po prześledzeniu kilku wątków problemowych z części historycznej odbudowy spróbujemy przedyskutować współczesna kondycję miasta i aktualne wyzwania.