Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 7

Edukacja


Poniżej znajdują się opisy zajęć dla uczniów gimnazjów, proponowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Miasto jest całością

Miasto to żywy organizm, w którym wszystkie elementy są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie wpływają. Na wystawie poświęconej odbudowie Warszawy przyjrzymy się wyzwaniom, wobec których stanęli jej mieszkańcy, władze, architekci i urbaniści. Pamiętając o różnych funkcjach miasta: komunikacji, zieleni, miejscach pracy, odpoczynku, miejscach spotkań, spróbujemy zmierzyć się z dzisiejszym kształtem stolicy.  

Biuro Odbudowy Stolicy: symulacja

Jak wyglądało Biuro Odbudowy Stolicy? Kto sprawował jaką funkcję? Jakie wyzwania napotykali jego pracownicy? Czym zajmuje się urbanista? Spróbujemy wcielić się w rolę urbanistów i projektantów. Zobaczymy, jaką drogę przechodzi projekt zanim stanie się budynkiem. Będziemy projektować, kreślić i budować makiety.

Przejść Warszawę parkiem

W Warszawie jest park, który ciągnie się wzdłuż prawie przez całego miasta. Często połączony jest kładkami i nieoczywistymi przejściami. To warszawska Skarpa. Jak powstała? Dlaczego zieleń w mieście jest ważna? Podczas warsztatu opracujemy swój pomysł na połączenie parków na skarpie. Oglądając wystawę, skupimy się na terenach zielonych w odbudowywanej Warszawie.